OPPO x inDare | RENO4 系列
超清夜景视频,拍出新夜色
客户
OPPO
服务内容

客户:OPPO

时间:2019.07

行业:手机品牌

交付成果

品牌及产品洞察 | 行业/趋势分析 | 展示道具设计 | 打样/制作把控

inDareSpace 为 19 年新机“OPPO RENO4 系列”创造专属展示道具,该展示风格已在腾讯视频的《GAGAMAN》、跑男等大型综艺节目中露出。


时尚科技
LET'S TALK ABOUT YOU
GET IN TOUCH  
© inDare 2015-2024
粤ICP备15111506号
业务咨询
info@in-dare.com
18165707243

SHENZHEN
深圳市福田保税区市花路长富中心2号楼3楼
3rd Floor, Tower 2, CFC, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen