aojo x inDare | 新品眼镜视觉形象定义
aojo 新品眼镜视觉形象定义
服务内容

客户:aojo眼镜

时间:2020

行业:轻工业

交付成果

视觉营销策划 | 产品KV设计 | 产品形象片

inDare 创异®事务所 与生活眼镜品牌「aojo」合作,为旗下氢气2.0系列眼镜拍摄概念视频,通过气泡、水珠、丝带等元素,传递“轻若无物”的舒适感,助力职场女性摆脱视觉负担。


时尚科技
LET'S TALK ABOUT YOU
GET IN TOUCH  
© inDare 2015-2024
粤ICP备15111506号
业务咨询
info@in-dare.com
18165707243

SHENZHEN
深圳市福田保税区市花路长富中心2号楼3楼
3rd Floor, Tower 2, CFC, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen