VIVO x inDare | X27 体验桌展示系统设计
VIVO 手机体验桌展示系统优化再设计
客户
VIVO
服务内容

客户:VIVO

时间:2019

行业:手机品牌

交付成果

品牌洞察 | 消费者分析 | 行业/趋势分析 | 陈列设计 | 展示道具设计

inDareSpace 为 VIVO 手机体验桌的展示系统进行优化再设计,以达到更好的信息传达与清晰的产品展示。磁吸的价格牌便于安装和组合,展示信息同时做了主次层级的分类。

图片1.jpg图片7.jpg图片6.jpg图片5.jpg图片4.jpg图片3.jpg图片2.jpg

时尚科技
LET'S TALK ABOUT YOU
GET IN TOUCH  
© inDare 2015-2024
粤ICP备15111506号
业务咨询
info@in-dare.com
18165707243

SHENZHEN
深圳市福田保税区市花路长富中心2号楼3楼
3rd Floor, Tower 2, CFC, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen