aojo x inDare | 探险家 EXPLORER 视觉营销形象设计
助力 aojo “探险家 EXPLORER” 系列探索无尽边界
客户
aojo
服务内容

客户:aojo

时间:2020

行业:眼镜/时尚


交付成果

营销形象定义 | 创意表达 | 产品拍摄 

以“碳”作为创作元素构建险峻山峰场景凸显产品“航天级碳纤维”材质卖点以及探险家征服未知的产品精神


美妆个护
LET'S TALK ABOUT YOU
GET IN TOUCH  
© inDare 2015-2024
粤ICP备15111506号
业务咨询
info@in-dare.com
18165707243

SHENZHEN
深圳市福田保税区市花路长富中心2号楼3楼
3rd Floor, Tower 2, CFC, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen